Headquater of Instruction China Chenxin Taijiquan Research and Training Institute of Chenjiagou

Chen Peiju

Chen Peiju 陈沛菊 Chairman of the International Society of Chen Taijiquan

Henan

Zhengzhou

Yunnan

Kunming

Sichuan

Shifang